Samuze in de tijd

Ons orkest is opgericht door Kia van de Watering, tevens de eerste dirigent.
De eerste bijeenkomst was een speelmiddag op 14 november 1982 in de Werkschuit te Bilthoven.
Het was een initiatief van een aantal amateurmuzikanten die het leuk vonden samen muziek te maken.
De eerste jaren speelden we bij een van de leden thuis.

De vereniging groeide snel; er werden twee speelgroepen gevormd.
We gingen spelen in het Deltahuis van de Willem Arntzhoeve in Den Dolder.
Vanaf 1992 werden we gedirigeerd door Robert Andriessen.
In 1996 verhuisden we naar de grote zaal van de Rudolf Steinerschool in De Bilt.

Jarenlang schommelde het ledenaantal net onder de 30.
Na een enquête onder de leden zijn we in 1997 weer in een groep gaan spelen.
We groeiden uit ons jasje en verhuisden in november 2005 naar de Jasmijnstraat in De Bilt.

Bouke Feleus deed de directie van 2002 tot 2005. Tot 2012 was Ward van Woerkum onze dirigent.

Van september 2012 tot oktober 2013 speelden we in een zaal van de Biltse Muziekschool.
Vervolgens verhuisden we naar de tuinzaal van de Noorderkerk in Bilthoven.
Vanaf oktober 2016 spelen we in de grote zaal van de Woudkapel in Bilthoven.

Samuze wordt geleid door dirigente Noortje Braat.
 
onze dirigenten
 
 
Kia van de Watering   Robert Andriessen   Bouke Feleus
   

 

Ward van Woerkum   Noortje Braat
 
Onze statuten dateren uit 1996, opgezet door en via de LVHM. Wij zijn de Regionale Vereniging Bilthoven.
In februari 2002 hebben we een prijsvraag onder de leden uitgeschreven. We wilden graag een herkenbare eigen naam. Uiteindelijk is daar de naam Samuze uitgekomen. Het is een samentrekking van samen, amuseren, muziek en muze. We noemen ons nu Samuze, huismuziekorkest De Bilt.